Prima pagină

Noţiuni

Contribuţii

Declaraţii venit şi plăţi

Pentru depunerea declaraţiilor de venit accesaţi secţiunea depunere declaraţii online din cadrul contul meu
sau
trimiteţi formularul de venit de mai jos, completat, la adresa de email declaratii@filbuc-caa.ro.

Descărcaţi formularul de declaraţie de venit in format editabil.

Descărcaţi formularul de declaraţie de venit in format PDF.

Contribuţiile de asigurări sociale se pot achita în:
Cont: RO50BRDE410SV19779054100
Banca: BRD, sucursala Academiei
Beneficiar: FILBUC a CAA
CUI: 11620156

Adunarea Generală Ordinară si Electivă 2019 - reconvocare 19.05.2019


Consiliul de Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A, reconvoacă Adunarea Generală Ordinară si Electivă a membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A., pentru data de 19.05.2019, la ora 09.00 Adunarea Generală Electivă si la ora 10.00 Adunarea Generală Ordinară  (în continuarea Adunării Generale a Baroului București) la Sala Palatului din București cu următoarea ordine de zi.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Elective de alegere a organelor de conducere a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. va fi următoarea:
  1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate, si alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formata dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.


II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi următoarea:
  1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2018;
  2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2018, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.;
  3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2018;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2018;
  5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2019;
  6. Diverse.


III. Îndeplinirea condiției legale privind cvorumul se va verifica la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabil pentru ambele adunări, ordinare si elective, pe tot parcursul desfășurării lucrărilor.

Materialele care vor fi prezentate şi dezbătute în adunare, se vor găsi începând cu data de 09.04.2019 la sediul filialei, la biblioteca „Victor Anagnoste” a Baroului Bucureşti şi pe Site-ul Internet al Filialei Bucureşti a CAA: www.filbuc-caa.ro.

Preşedinte Filiala Bucureşti a C.A.A.
Av.Dr.Petroşel Florin Norocel

Lista materialelor ce vor fi prezentate şi dezbătute în adunare:

Hotărâri adoptate de Consiliul UNBR in sedinta din 23.03.2019 privind modificarea punctului de pensie si a cotei de contribuție maxima

Vă informam că s-a actualizat site-ul filialei cu hotărârile adoptate de Consiliul U.N.B.R. în ședința din 23 martie 2019 după cum urmează:


Prezentele hotărâri au aplicare începând cu data de 1.01.2019.


Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 14.05.2019