Prima pagină

Noţiuni

Contribuţii

Declaraţii venit şi plăţi

Pentru depunerea declaraţiilor de venit accesaţi secţiunea depunere declaraţii online din cadrul contul meu
sau
trimiteţi formularul de venit de mai jos, completat, la adresa de email declaratii@filbuc-caa.ro.

Descărcaţi formularul de declaraţie de venit in format editabil.

Descărcaţi formularul de declaraţie de venit in format PDF.

Plata contribuţiilor

Contribuţiile de asigurări sociale se pot achita în funcție de banca din care faceți plata, astfel:


Banca:BRD, sucursala Academiei
Beneficiar:FILBUC a CAA
CUI: 11620156

Forma Adoptata a -Regulamentului de organizare și desfășurare a Adunării Ordinare a filialei București Ilfov a C.A.A. denumită în continuare- AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A

Având în vedere faptul că proiectul de Regulament pentru AGO 2019, aflat în dezbatere publică pe site-ul filialei, nu a înregistrat propuneri de modificare, Consiliul de Administrație a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. prin Hotărârea Nr.8 din 11.09.2019 a adoptat Regulamentul in forma prezentata însoțit de modelul de „Mandat de Reprezentare”. Regulamentul poate fi consultat AICI.
 1. Regulamentul poate fi consultat AICI.
 2. Modelul de MANDAT DE REPREZENTARE, valabil doar pentru AGO 2019, poate fi consultat AICI.


 3. Data actualizarii informației pe site: 11.09.2019.

Regulamentul de organizare a Adunării Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A. din septembrie-octombrie 2019

Având în vedere faptul că proiectul de Regulament, aflat în dezbatere publică pe site-ul filialei, nu a înregistrat propuneri de modificare, Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. prin Hotărârea Nr.6 din 19.08.2019 a adoptat "Regulamentul de organizare a Adunării Elective a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A." si anexele sale.

Regulamentul poate fi consultat AICI.

Calendarul Alegerilor poate fi consultat AICI.
Data actualizarii informației pe site: 19.08.2019.

Adunarea Generală Ordinară si Electivă 2019

Art. I. (1) Se convoacă Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2019 în ziua de 23 septembrie 2019, ora 14.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:
 1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate, și alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
 2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formata dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
(2) Cvorumul necesar pentru a se ține prima Adunare Generală Ordinară cu caracter Electiv este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.


Art. II. (1) Se convoacă Adunarea Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2018) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua de 23 septembrie 2019, ora 15.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:
 1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2018; vezi doc. AICI
 2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2018, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.; vezi doc. AICI
 3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2018; vezi doc. AICI
 4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2018; vezi doc. AICI
 5. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2019; vezi doc. AICI
 6. Diverse.
(2) Cvorumul necesar pentru a se ține prima Adunare Generală Ordinară este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.


Art. III. Îndeplinirea condiției legale privind cvorumul, conform art. 68 din Statutul C.A.A., se va verifica la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabil pentru ambele adunări, ordinare și elective, pe tot parcursul desfășurării lucrărilor.
Dacă doriți să consultați documentul integral CLICK AICI

Data actualizarii informației pe site: 01.08.2019.

Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 10.09.2019