Prima pagină

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ELECTIVĂ 2017 ÎN 14 OCTOMBRIE 2017


Tinand cont de Hotararea Nr 246 din 17.06.2017 a Consiliului U.N.B.R prin care se modifica si completeaza Statutul C.A.A, la articolul 68 după alineatul (6) se introduce un nou alineat 6.1 cu următorul cuprins:
(6.1) În cazul filialelor cu mai mult de 1000 de membri, în situația în care prima adunare generală electivă nu se va putea ține din cauza lipsei de cvorum, se va organiza o nouă adunare generală la care cvorumul va fi de cel puțin o zecime din numărul membrilor filialei.”


Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, convoacă Adunarea Generală Electiva 2017 a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A pentru data de 14.10.2017, ora 10:00 la Sala Palatului din Bucureşti.

Ordinea de zi a Adunării Generale Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

  1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A. si alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formată dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate şi un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A.
  3. Diverse


Materialele referitoare la Alegerile Generale Elective 2017 pot fi consultate în sectiunea dedicată, Alegeri 2017

1.Programul electoral al candidatilor la functia de consilier poate fi accesat AICI
2. Programul electoral al candidatilor la functia de cenzor poate fi accesat AICI

Prezentele materiale se pot consulta la Biblioteca Baroului Bucuresti si la sediul Filialei Bucuresti începând cu data de 20.03.2017.


Adunarea Generală Ordinară a Filialei București-Ilfov a C.A.A, din data de 22.04.2017, în cadrul căreia s-au discutat și aprobat materialele prezentate.
Pentru vizualiza PV click AICI

REGULAMENTE INTRATE IN VIGOARE LA 31 MARTIE 2017

Vă aducem la cunostință că, începând cu 31 Martie 2017, au intrat în vigoare regulamentele tematice de funcționare și organizare a Casei de Asigurări a Avocaților.
Regulamentele pot fi consultate AICI.

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE INTERES DERULATE DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI BUCUREŞTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR


1. Reabilitarea cabinetelor medicale ale avocaților

2. Proiecte informatice dezvoltatetermeni şi condiţii | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Avocat Dr. Petroşel Norocel Florin, actualizat la data de 12.04.2017