Prima pagină

Noţiuni

Contribuţii

Declaraţii venit şi plăţi

Pentru depunerea declaraţiilor de venit accesaţi secţiunea depunere declaraţii online din cadrul contul meu
sau
trimiteţi formularul de venit de mai jos, completat, la adresa de email declaratii@filbuc-caa.ro.

Descărcaţi formularul de declaraţie de venit in format editabil.

Descărcaţi formularul de declaraţie de venit in format PDF.

Plata contribuţiilor

Contribuţiile de asigurări sociale se pot achita în funcție de banca din care faceți plata, astfel:


Banca:BRD, sucursala Academiei
Beneficiar:FILBUC a CAA
CUI: 11620156

Proiectul Regulamentului de organizare a Adunării Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A. din septembrie-octombrie 2019

Vă prezentăm forma inițială a Regulamentului de de organizare a Adunării Elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A. din septembrie-octombrie 2019, inititulat Proiect de Regulament, așa cum a fost el adoptat în sedința Consiliului de Administrație din data de 7.08.2019.

(1) Cei interesați vor putea face propuneri privind modificarea/completarea acestuia până pe data de 18.08.2019 inclusiv.
(2) Propunerile se vor depune la registratura filialei, sau vor fi transmise prin email la adresa office@filbuc-caa.ro
(3) Propunerile primite vor fi analizate, iar cele care se vor dovedi a fi utile vor fi cuprinse în Regulamentul care se va adopta ulterior.

Proiectul de Regulament poate fi consultat AICI.
Data actualizarii informației pe site: 07.08.2019.

Adunarea Generală Ordinară si Electivă 2019

Art. I. (1) Se convoacă Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Filialei București-Ilfov a C.A.A 2019 în ziua de 23 septembrie 2019, ora 14.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:
  1. Alegerea Consiliului de Administrație care va fi format dintr-un număr de 5 membri permanenți, din care unul va fi in mod obligatoriu pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate, și alegerea a 3 membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
  2. Alegerea Comisiei de Cenzori care va fi formata dintr-un număr de 3 membrii dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar al sistemului propriu C.A.A., retras din activitate.
(2) Cvorumul necesar pentru a se ține prima Adunare Generală Ordinară cu caracter Electiv este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.


Art. II. (1) Se convoacă Adunarea Generală Ordinară (privind rezultatele financiar contabile ale anului 2018) a Filialei București-Ilfov a C.A.A. în ziua de 23 septembrie 2019, ora 15.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:
  1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfășurată în anul 2018;
  2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil pentru anul 2018, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.;
  3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2018;
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2018;
  5. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2019;
  6. Diverse.
(2) Cvorumul necesar pentru a se ține prima Adunare Generală Ordinară este cel prevăzut de art. 68 din Statutul C.A.A.


Art. III. Îndeplinirea condiției legale privind cvorumul, conform art. 68 din Statutul C.A.A., se va verifica la începutul Adunării Generale a Baroului București, fiind valabil pentru ambele adunări, ordinare și elective, pe tot parcursul desfășurării lucrărilor.
Dacă doriți să consultați documentul integral CLICK AICI

În cel mai scurt timp vom reveni cu Proiectul Regulamentului de Organizare a Adunărilor Filialei precum și cu graficul activităților.

Actualizat astăzi, 01.08.2019.

Plata predefinită în aplicațiile BRD începând cu 15.07.2019


Având ca scop ușurarea procesului de plata a contribuțiilor la sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, Consiliul de Administrație al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A., după aproximativ un an de negocieri cu B.R.D., va aduce la cunoștință ca începând cu 15.07.2019 , s-au implementat in canalele de plata ale băncii B.R.D. ( BRD Net, BRD Mobile si depunerea de numerar la ghișeul băncii), plățile predefinite.

Aceste instrumente de plată pot fi accesate din secțiunea "Facturier" a aplicaților menționate și permit avocatului plătitor de contribuție dintr-un cont BRD prin furnizarea unor informații minime să efectueze plata rapid și sigur.
Filiala Bucuresti-Ilfov a C.A.A va fi de acum încolo mult mai ușor de identificat.

Astfel că, din 15.07.2019, dacă aveți un cont la BRD sau faceți plata contribuției prin depunere de numerar la ghișeul băncii, este suficient să ne căutați în secțiunea "Facturier" pentru a vă putea plăti contribuțiile mai ușor și sigur.Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 07.08.2019