Prezentarea sistemului

Jurisdicţia Asigurărilor Sociale

Jurisdicţia Asigurărilor Sociale

Jurisdicţia sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi, se realizează prin instanţele competente de la domiciliul pârâtului.

Prevederile prezentului statut referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale se completează cu dispoziţiile Codului de procedură Civilă şi Legii de organizare judecătorească.

Consiliul C.A.A. poate reprezenta în justiţie sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi.

Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe judecătoreşti, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi şi obligaţii de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, sunt scutite de orice fel de taxă de timbru, în condiţiile legislaţiei în vigoare

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

  • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 138 – 140.
 
Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 22.06.2018