Prezentarea sistemului

Bugetul Sistemului Asigurărilor Sociale pentru avocaţi

Caracteristicile bugetului. Veniturile şi cheltuielile. Fondul de rezervă

Buget propriu şi consolidat

Sistemul autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, are un buget propriu consolidat.

Acesta este elaborat anual de filiale şi Consiliul CAA şi este supus aprobării Congresului Avocaţilor, conform legii.

NB: A se vedea în acest sens:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 5.
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 3 alin. (2), art. 16.

Veniturile

NB: De precizat că din punctul de vedere al termenilor, actele normative folosesc noţiunea de „venituri”, „fondul sistemului de asigurări sociale al avocaţilor” şi „fondurile C.A.A.” Cel mai des întâlnită este noţiunea de „venituri”.

Structura veniturilor sistemului de asigurări sociale al avocaţilor este următoarea:

 • contribuţia lunară, obligatorie a fiecărui avocat înscris în barou cu drept de exerciţiu al profesiei. Contribuţia acestora la constituirea fondului sistemului de asigurări va fi stabilită periodic de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România – la propunerea Consiliului CAA – astfel încât aceasta să acopere nevoile curente de plată ale sistemului;
 • contribuţia lunară facultativă;
 • venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului, în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii;
 • dobânzi bancare;
 • majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiilor lunare obligatorii;
 • donaţii, subvenţii şi alte venituri prevăzute de lege.

NB: A se vedea în acest sens:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 5
 • Statutul Profesiei de Avocat. Art. 307.
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 17.

Cheltuielile

Structura cheltuielilor sistemului de asigurări sociale al avocaţilor este următoarea:

 • contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale;
 • cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea sistemului;
 • finanţarea unor investiţii proprii;
 • alte cheltuieli prevăzute de lege şi statutul CAA.

NB: A se vedea în acest sens:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 5
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 18.

Fondul de rezervă

Din venitul sistemului de asigurări sociale C.A.A, se prelevă anual o cotă de minimum 5% pentru constituirea unui fond de rezervă.

Fondul de rezervă nu poate depăşi nivelul cheltuielilor pe următoarele 36 de luni, raportate la cheltuielile bugetare ale anului precedent.

Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate şi aprobate de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Fondul de rezervă se reportează în anul următor urmând a fi completat în condiţiile prezentului articol.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 19.

Încheierea exerciţiului bugetar

Excedentul anual bugetar

Excedentul anual al bugetului sistemului, la nivel central sau al filialelor, poate fi utilizat în anul următor, potrivit destinaţiei aprobate de C.A.A., care va ţine seama de prevederile legii, statutului şi regulamentului C.A.A.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 20.

Deficitul anual bugetar

Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor la nivel central sau al filialelor, se acoperă din disponibilităţile din bugetul de asigurări sociale din anii precedenţi, şi în continuare din fondul de rezervă.

În ipoteza în care deficitul la nivelul filialelor nu se acoperă în condiţiile aliniatului precedent, pentru diferenţă, deficitul se acoperă de C.A.A. din disponibilităţile fondului centralizat sau de rezervă al acesteia.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 21.
 
Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 22.06.2018