Date statistice

Informaţii generale despre evoluţia Filialei Bucureşti a CAA în perioada 1999-2008

Generalităţi

S-a dorit ca în prezentele rânduri să se furnizeze câteva date privind evoluţia situaţiei financiare a Filialei Bucureşti a CAA în perioada 1999 – 2008.

S-a considerat că aceste date trebuie să privească pentru fiecare an în parte, numărul membrilor filialei cu precizarea numărului plătitorilor, totalul veniturilor, totalul cheltuielilor, excedentul anului financiar şi concluziile.

NB: Pentru datele financiare cifrele s-au exprimat în RON iar pentru determinarea valorii în euro s-a avut în vedere cursul euro/RON al BNR valabil la data de 31 decembrie a fiecărui an.

 
Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 22.06.2018