Cadru legal

Anexa la Regulamentul C.A.A.

Anexa la Regulament - "Venitul mediu brut lunar pe profesia de avocat în perioada 1947 - 2014"

 
termeni şi condiţii | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Avocat Dr. Petroşel Norocel Florin, actualizat la data de 12.04.2017